Välkommen!

   

 

 

Senaste nytt från IOGT-NTO-rörelsen i Umeå:

Almedalsdrink populär på Må-bra-festival (161215)

Umeå: IOGT-NTO Västerbotten och IOGT-NTO Umeå deltog i Må-bra festivalen
på Nolia i november.

Hur mår barn och unga i Västerbotten (161130)

Umeå: Hur mår barn och unga i Västerbotten var temat för en konferens
arrangerad av Västerbottens Läns Nykterhetsförbund och Länsstyrelsen.

Junis Umeå besökte hinderbanan på Nolia (161101)

Umeå: – Det har varit en intensiv sommar med aktiviteter sex dagar i veckan. Men det är roligt att vara med barnen, berättade Benny Åkerlund, ny ledare i Junis Umeå.

Muntert Nostalgikafé (1604010)

UMEÅ: Det var ett förväntansfullt Nostalgikafé som gästades av Rolf Källqvists muntra musikanter den 1 april.

Svängigt Nostalgikafé (160324)‏

UMEÅ: Det var riv och rytm på Nostalgikafé när Sten-Åkes trio gjorde entré och tågade in i salen till ”Vi gå över daggstänkta…” där publiken genast var med.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00