Alkohol i fokus på Umeå universitet

Umeå: Alkoholkulturen på universitetet stod i fokus under en föreläsning på Umeå universitet häromdagen.

Erika Rannerud, vice ordförande i kårstyrlesen, berättade om hur alkoholkulturen ser ut med många fester och stor konsumtion.

Carin Häregård, IOGT-NTO-förbundet, visade statistik över hur alkoholkonsumtionen ökat i Sverige under det senaste decenniet. Därefter berättade hon om riskerna med att dricka alkohol. Carin poängterade att man inte behöver dricka särskilt mycket för att riskera att utveckla alkoholproblem.

Studier har visat att festerna under studenttiden ofta är en ingångsport till hög alkoholkonsumtion.

By Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00