Alkohol och utveckling

Stockholm: Alkohol är ett allvarligt hinder för utvecklingsarbetet konstaterades under en konferensdag om alkohol och global utveckling arrangerad av NBV (NykterhetsRörelsens BildningsVerksamhet) den 27 april.

– Den mättade marknaden i väst har lett till att alkoholindustrin dramatiskt ökat sitt intresse för utvecklingsländerna, fastslog Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT-NTO, under sitt inledningsanförande.

Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v), efterlyste en solidarisk alkoholpolitik från svensk sida.

Öystein Bakke, Forut Norge, belyste hur alkoholproducenterna inriktar sig på folkrika länder som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland. Redan nu har Kina övertagit platsen som världens största ölmarknad.
– Många utvecklingsländer har inte utvecklat effektiva metoder för att begränsa alkoholen och kommer drabbas hårt av ökad frihandel, varnade han.

Neo Morojele, alkohol och drogforskare från Sydafrika, berättade om den alarmerande ökningen av alkoholkonsumtionen bland kvinnor och ungdomar i södra Afrika. Dryckesmönstret i Sydafrika påminner om Ryssland, Skandinavien och Sydamerika, med hög konsumtion vid samma tillfälle. Detta ökar riskerna för många sjukdomar, bl.a. riskfyllt sexuellt beteende som ökar risken för HIV/AIDS.
– Vi måste uppmärksamma politiker på vilken roll alkoholen spelar för att förvärra situationen på många områden, poängterade Neo Morojele.

Diyanath Samarasinghe, professor i psykiatri i Sri Lanka, förespråkade insatser i lokalsamhället som en effektiv metod till fattigdomsbekämpning.
– Kampen mot fattigdom i Asien handlar om hur man hanterar knappa resurser, till skillnad från situationen i stora delar av Afrika där man inte har tillräckligt med resurser, förklarade Dr Samarasinghe.

WHO (World Health Organization) rankar alkohol på femte plats på listan över ”top ten killers” i världen. I vissa regioner ligger alkoholen på första plats, berättade Dag Rekve, WHO.

Av Kent Hedlundh
Bild: Tommy Larsson

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00