Distriktsårsmöte i Vännäs

Vännäs: Under IOGT-NTO:s distriktsårsmöte genomfördes en gemensam kampanj med Blå Bandet med temat "Fira nyktert" i centrala Vännäs.

Årsmötesordförande Gunnar Viksten ledde de sedvanliga förhandlingarna. Organisationsutredningen var den fråga som diskuterades livligast. Idag finns det fem kretsar och resurserna ligger på distriktsnivå. Årsmötet beslutade att verka för en övergång till tre kretsar (Umeå, Skellefteå och Södra Lappland).

Till ordförande återvaldes Björn Hansson. I övrigt valdes Ann-Cathrin Hansson, Torbjörn Jonsson, Eric Söderlund (kassör) och Kjell Thelin.

Årsmötet antog två uttalanden, ”Vi flaggar för ett nyktert firande” och ”Alkoholpolitiken måste finslipas”. Det senare sänds bl.a. till ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson.

Erik Wagner från IOGT-NTO-förbundet lyfte fram Folknykterhetens vecka, kongressen i Uppsala och den kommande kampanjen vit jul.

Avslutningsvis mottog de som rekryterat medlemmar diplom. Birgitta Thavelin, Agneta Persson och Lars-Eric Åhlén.

Efter årsmötet, hade IOGT-NTO och Blå Bandet gemensam middag med underhållning. Mikael Björk sjöng sånger från Tore Skogman till Elvis Presley och Palmar Johansson ledde deltagarna i stämsång och lekar.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00