Eftersträva smidighet i kassorna (070110) *debatt i vk & vf

Ica bör eftersträva smidighet i kassorna istället för leh kontrollen av alla som köper öl.

Den som sitter i kassan bör väl se om det är en 50-80åring eller en 18-åring. Ofta har en gamman person ont i sina stela händer och svårt att hitta börsen.

GÖREL LINDAHLS insändare den 28 november, där hon jämför bankernas leg-koll med Icas ölköp, är en väsentlig skillnad.
VF- 11/12/2006 (En stor grupp som diskuterat)

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00