FNV måndag

Umeå: IOGT-NTO i Umeå efterlyser sänkta införselkvoter, för att minska den höga alkoholkonsumtionen.

– Det handlar om tillgång och efterfrågan, konstaterade Eva Andersson, ordförande i socialnämnden i Umeå under sitt apelltal på Rådhustorget. Hon poängterade också vikten av att alla krafter samhället samverkar för att minska konsumtionen.

IOGT-NTO visade hur ofantligt stor införselkvoten är, 230 liter, jämfärt med endast femton kilo fisk. Bland övriga apelltalare fanns Lars-Eric Åhlén, Willy Pettersson, Linda Forsgren och Tatiana Säsiä från IGT-NTO och Håkan Karlsson från Blbandsrörelsen.
– Som vuxen vill jag vara en förebild för barn, genom att inte dricka alkohol, förklarade Lars-Eric Åhlén, ordförande IOGT-NTO Medmänniska.

IOGT-NTO-medlemmar vandrade också runt med en ölorm vid E-fyran under förmiddagen.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00