Förebyggande kurs på Tollare

Stockholm: Ett tjugotal medlemmar från Umeå i norr till Kalmar i söder deltog i IOGT-NTO:s grundutbildning i förebyggande arbete på Tollare folkhögskola 20-22 april.

– Vi har utbildat ungefär 120 personer, berättade Eva Blomqvist, ansvarig för det förebyggande arbetet.

Hon inledde kursen med en tidslinje över viktiga alkoholpolitiska beslut sedan 70-talet och förebyggande kampanjer. Bl.a. mellanöls beslutetet 1977, systembolagets ökade tillgänglighet och höjningen av införselkvoterna 2004. Under lördagen redogjorde Eva Blomqvist för IOGT-NTO mål och inriktning. Tidigare har insatserna riktats mot unga direkt, men nu har fokus ändrats till att inriktas mot vuxnas ansvar.

Därefter visade Carin Häregård statistik över alkoholkonsumtionens ökning och dess skadeverkningar. Under 2006 konsumerade 9,7 liter ren alkohol, vilket motsvarar ca 25 liter sprit eller 80 liter vin. Hon redogjorde också för modeller för det preventiva arbetet, universell, selektiv och indikerad prevention. Ca 700,000 människor i Sverige har ett riskbruk och 25{c5b8e7a0f79591828f5bd094d443243b86d01f277c7dcfbcee677820e0fcdda6} utvecklar alkoholism före 30-års åldern. Johnny Johansson berättade om vilka förebyggande metoder som fungerar och inte fungerar samt ungdomsprevention. Därefter redogjorde han för förebyggarmodellen. Ungdomars drickande styrs av tre faktorer; önskan om att dricka, tillgänglihet och tillfälle.

– Om en av dessa faktorer saknas så blir det ingen fest, fastlog han.

Under söndagsmorgonen berättade Carin Häregård om vuxenprevention. Kursen avslutades av Eva Blomqvist.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00