Författarafton, IOGT-NTO

Helmer Grundströms land

UMEÅ: IOGT-NTO Umeå Skans, Drogfri Framtid och NBV hade den 18 okt bjudit in till författarafton i Stadsbibliotekets Sagorum. Gunnar Balgård, som 2006 kom ut med en prisbelönad bok om Helmer Grundströms liv och diktning ”Detta är mitt land”, var inbjuden som föredragshållare.

Helmers uppväxt i Svanabyn, Dorotea, präglades av nykterhetsarbete, och hans sekreteraruppdrag från 15 års ålder förde vidare till skriverier i tidningar både lokalt och i allt större sammanhang. Han bildade familj, bosatte sig i Stockholm och var en sann nykterhetsivrare fram till dess han som 34-åring första gången smakade sprit. Alkoholen upplevde han som något av en dörröppnare eftersom han som nykterist inte passade in i författarkretsarna. Året efter blev det skilsmässa från fru och två barn, men relativt länge kunde han fungera ganska bra som författare och skribent. Alkoholen fick dock allt fler negativa konsekvenser och han misslyckades med det mesta, hade svårt att ens försörja sig själv, och när han flyttade tillbaka till Svanabyn fortsatte det att gå utför med hans karriär. Så småningom tog hans gamla vänner i Stockholm kontakt och skaffade honom bostad på Söder som de sponsrade. Han kom igång på nytt och hade framför allt Thorstein Bergman att tacka för att han kunde leva sina sista år bland väner.

Text och bild: Görel Lindahl

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00