Gudrun Schyman på Kafe Station

UMEÅ: Den 9 mars kom ett 60-tal personer till Kafé Station för att lyssna till Gudrun Schymans syn på utvecklingen inom alkoholområdet.

Hon gav slående exempel på hur idolfestandet lyfts fram som en lockande livsstil, hur idrottsgalor och idrotten sponsras av spritföretagen varigenom spritvanorna smygs in som en livsstil. Hur vin i Bag in box har gjort det lätt att lura sig själv och inte märka hur mycket man egentligen konsumerar. Det är särskilt kvinnor som lockas av denna klirr-fria förpackning.

Konflikten mellan spritföretagens intressen och landets hälsopolitik måste belysas och synliggöras på ett helt annat sätt än vad som sker. Flera i publiken var särskilt oroade över de ungas alkoholvanor och efterlyste mer förebyggande åtgärder.

Text och bild: Görel Lindahl

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00