Idémöte hos Umeå Skans

IOGT-NTO - föryngrat och förnyat

UMEÅ: IOGT-NTO Umeå Skans inbjöd den 16 januari till ett Idémöte med nya medlemmar. Föreningen har fördubblat medlemsantalet på några år, och dessutom har en markant föryngring skett. Ca 35 medlemmar är under 30 år medan majoriteten är över 60 år. Idémötet syftade till att ta reda på de yngre medlemmarnas idéer och önskemål utifrån vad Umeå Skans och IOGT-NTO rörelsen i övrigt har sysslat med på senare tid.

Det visade sig att det finns önskemål hos de yngre att tillsammans skapar något och ha egna aktiviteter vid sidan av Umeå Skans verksamhet av olika slag. . Föreningen kan också, om det behövs, bidra ekonomiskt till nya aktiviteter.

Bland medlemmar i den yngre medelåldern fanns önskemål om att få till stånd alkoholpolitiska åtgärder mot den rådande alkoholkulturen på arbetsplatser och i studentmiljöer. Det blev också klart att studiecirkeln kring filmen ”Så som i himmelen” ska starta inom några veckor.

Av, Görel Lindahl

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00