Informationsmöte med byggnadsföreningen

Umeå: Mats Lundström, ordförande i byggnadsföreningen, berättade om planerna för renovering av Ordenshuset på ett informationsmöte 17 april. Ordenshuset elhärjades i slutet av oktober 2006.

Originalritningar och ritningsförslag från arkitekt visades. Försäkringsbolaget Salus-Ansvar har begärt offert på rivningen, som förhoppningsvis kan börja i slutet av maj. Kostnaden för renovering och modernisering av Ordenshuset beräknas kosta ca tio miljoner varav försäkringsbolaget förväntas stå för halva kostnaden. Ansökan till Boverket och Umeå Kommun för bidrag har skickats in, berättade Mats Lundström.

På Umeå Nykterhetsvänners Byggnadsförenings årsmåte den 2 mars återvaldes Mats Lundström som ordförande. I övrigt består den nya styrelsen av Peer-Olof Moberg (v.ordf), Anna Frej (sekr), Jonatan Hjort (kassör) och Börje Nilsson. Ersättare är Sven-Oolv Lindqvist och Bengt Backlund.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00