Många verkar ha missat poängen med leg.

(Insändare i VF, 28/12-06)

Svar på insändaren i VF den 11/12 om att ICA bör eftersträva smidighet i kassorna: Många verkar ha missat poängen med att ICA-butiker kräver legitimation av alla som köper folköl och/eller tobak. Det är ju för att kassörskorna ska slippa oroa sig för att de kan missa någon minderårig. De riskerar nämligen åtal om ålderskontrollen inte fungerar och butiken riskerar dessutom att förlora rätten att sälja folköl eller tobak Kassaapparaterna är så utformade att det inte går att genomföra köp av folköl och tobak förrän födelsedatum har knappats in. Samtidigt skyddas minderåriga från att handla folköl och tobak. Är inte det två viktiga orsaker för oss kunder att bekväma oss att visa legitimation? Om inte annat så för de minderårigas skull!

Om man ska jämföra leg på banker med att visa leg i butik, så kan man se det förra som ett misstroende av kunden om man är lagd åt det hållet. Att äldre visar leg på ICA är inget misstroende utan till för att skydda kassörskorna. Se det gärna som en väsentlig skillnad.

Görel Lindahl

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00