Miljöföreläsning hos Umeå Skans

UMEÅ: IOGT-NTO Umeå Skans inbjöd den 22 mars till Öppet Hus i Tempelriddarlokalen med en föreläsning om klimatförändringar och dess förväntade följder.

Docent Bertil Forsberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, gjorde nedslag i forskningen och redovisade många intressants fakta. En värmebölja i Frankrike 2003 gjorde att dödligheten i Paris fem-dubblades denna period. I Marseille däremot var dödligheten tämligen oförändrad samma period, och detta förklaras bl.a. av att där är husen luftkonditionerade i stor utsträckning.

I Sverige är vår beredskap för värmeböljor tämligen dålig, och det är främst människor med hjärtkärl- samt lungsjukdomar som drabbas under värmeböljor. Däremot kan milda vintrar förväntas minska dödligheten eftersom kyla har en negativ effekt vid sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. För att motverka oönskade klimatförändringar bör bl.a. värmeverken minska utsläppen av luftföroreningar och bilavgaserna bli renare.

Text: Görel Lindahl

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00