Nytt möte om Umeåregionens framtid

UMEÅ: Den senaste träffen om utvecklingen av IOGT-NTO i Umeå-området inleddes med en analys av dagsläget av Åke Eriksson. Den visar att, av de tjugo föreningarna verksamma i Umeåregionen, har de flesta mycket begränsad verksamhet och inga framtidsvisioner. Det är bara tre föreningar som är mer aktiva, Lantärnan, Medmänniska och Umeå Skans. Fem av föreningarna har egna lokaler.

Det föreslogs att krafterna ska koncentreras till de föreningar som har mest verksamhet och att små föreningar bör slås ihop.

Problemet att aktivera nya medlemmar och skapa verksamhet som tilltalar de nya grupper som blivit medlemmar diskuterades.

Slutligen valdes en arbetsgrupp bestående av Görel Lindahl, Peer-Olof Moberg och Kjell Thelin. Gruppen ska utforma ett förslag utifrån de synpunkter som kommit fram. Nästa möte är planerat till 22 maj.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00