Nytt utvecklingsmöte

Umeå: Utvecklingsarbetet inom IOGT-NTO i Umeå-regionen fortsätter. Vid ett möte 11:e september presenterades resultatet av den medlemsenkät som skickades ut till över 900 medlemmar, före sommaren. Endast fem procent av medlemmarna svarade, vilket innebär att resultatet är svårtolkat.

– Våra tre verksamhetsområden är tyvärr underrepresenterade bland svaren, konstaterade Åke Eriksson.

Intressegrupper i teater och drömtydning har redan startats och medlemmarna utryckte intresse för bl.a. allsång, dans och gemensamma resor. Fiske och svampplockning är också uppskattade utflykter.

Stefan Degerlund från IOGT-NTO-förbundet lovade att styrelserna i de olika föreningarna ska erbjudas utbildning. Deltagarna bidrog också till Världens Barn insamlingen.

Text: Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00