Öppen fråga till konsumentkooperationen (070111) *debatt i vk & vf

Som rapporterats i lokaltidningarna har ICA beslutat att kräva legitimation av alla som köper folköl och tobak. Vi är nog inte de enda Konsum-medlemmar som undrar varför inte Konsum följer ICA:s goda exempel och kräver leg av alla.

Man kan invända att det blir en del extraarbete för de som sitter i kassorna. Vid lite närmare eftertanke inser man dock att det också kommer att underlätta deras arbete betydligt. Som det nu är måste den som sitter vid kassan vid tveksamma fall avgöra ”ska jag begära leg eller inte”. Det kan kännas pinsamt för båda parter om kunden visar sig vara närmare 30.

Det problem som ålderskontrollen innebär är förmodligen en förklaring till att ålderskontrollen aldrig fungerat bra på Konsum, något som Ungdomens Nykterhetsförbund påvisat vid sina undersökningar. Om alla, oavsett ålder, ska visa upp leg så försvinner åtminstone det problemet.

Rent ideologiskt borde Konsum ha varit föregångare och inte kommit efter i en sådan här fråga. Som intresserade medlemmar ber vi dock att Konsum omedelbart gör gemensam sak med ICA och inför obligatoriska leg-kontroller vid alla köp av varor med 18-årsgräns. Skulle Konsums ledning besluta att inte införa ett sådant system önskar vi att skälen i så fall öppet redovisas, t ex som ett svar på vår insändare.

Medlemmar i Konsumentkooperationen
Lena Lander
Lena Lindgren
Görel Lindahl
Mona Johansson
Sören Sigvardsson

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00