Övervakningssamhället är här (070110) *debatt i vk & vf

Svar på insändaren ”Många verkar ha missat poängen med leg” i VF den 28 december

JAG VILL Till signaturen ”Informerad kund Görel Lindahl” förklarar att ”poängen” handlar inte om att kunden som köper tobaksvaror och öl på sina butiker skall visa legitimation. Det handlar istället om bristande förståelse för oss som inte vill bli registrerade i Icas kassor.

Att ICA-butikerna har utrustat kassorna med ”skimmingutrusting” för att personalen obligatoriskt skall registrera kundens körkort eller ID-handling, för köp av tobaksvaror eller öl är något annat än att visa upp legitimation.

För några år sedan var vi några som sade att vi som sömngångare vandrade rakt in i övervakningssamhället och nu är övervakningssamhället här!

Jag reagerar väldigt starkt emot denna obligatoriska registrering som Ica-butikerna nu har infört för köp av vissa varor. Iva gör säkert inget brott mot PUL, Personuppgiftslagen, eftersom när jag ”friviligt” överlamnar ID-handlingen till kassapersonalen för registrering av mina personlig uppgifter så råder i lagens mening ett samtycke. Lämnar jag inte över handlingen till registrering räcker inte något samtycke, men blit utan varor.

DATAINSPEKTIONENS uppgift är att förebygga intergritetsintrång och att övervaka att myndigheter och företag med flera följer personuppgiftslagen. Fet spelar ingen roll im uppgifterna är förda för hand eller med hjälp av dator.

EFTERSOM ICAS registrering är personnummerbaserad går det att mycket enkelt samköra olika register och få en fullständigt avslöjande bild av en människa och det liv hon lever.

Idagsläget finns inga lagar i Sverige om diskriminering av människor på genetiska grunder, men som kund hos Ica kan man ha etiska aspekter på deras populationsscreening. En person är autonom i den utsträkning som hom kan planera och leva sitt liv i enlighet med sina agna grundläggande mål, önskiningar, värderinga. Respekt för en persons autonomi innefattar därför självklart frihet att fatt sina egna beslut o, sitt eget liv.

Jag tycket att man 60 år. Oavsett den goda föresatsen Ica har för att skydda sitt företag och personal mot Storebror för att inte sälja till mindreråriga, är det diskriminerande att bli registrerad för att man köper vissa varor i deras butiker.

VF 2/1-07 (Redan registrerad)

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00