Presskonferense om valenkät

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO har sänt ut en enkät med fyra heta frågor inom alkoholpoltiken till länets kommunalpolitiker. Flest svar kom i Umeå där sex av åtta politiker svarade. Men svarsfrekvensen i övriga kommuner var oroande låg.

– Av enkätsvaren att döma så kommer krogarnas serveringsstånd av alkohol att stanna vid längst kl. 02.
– Detta är mycket positivt med tanke på att erfarenheten från andra håll visar att längre öppettider har tydligt samband med ökat våld, mer misshandel och fler våldtäkter, kommenterade Görel Lindahl, alkoholpolitisk talesman för IOGT-NTO Umekretsen.

Den andra frågan gällde obligatorisk legitimationskontroll vid folköl och tobaksinköp i butikerna. Även där gav Umeåpolitikerna lovande svar.
– Enkätsvaren från Umeåpolitikerna visar att Umeå Kommun kan bli först med införandet av obligatorisk leg.kontroll på alla som köper folköl och tobak. Detta har visat sig vara en bra metod att hindra minderåriga från att komma över alkohol och tobak .
– Allmänheten måste dock ges förståelse för varför affärerna tillgriper denna metod, betonade Görel vidare.

Svaren på de två sista frågorna, kopplingen mellan idrotten och alkohol var mindre uppmuntrande. Politikerna var tveksamma till att dra in aktivitetsstöd för de idrottsföreningar som tjänar pengar på alkoholförsäljning.

Inga politiker tillstod att de accepterar kopplingen mellan alkoholföretag och idrottsrörelse, trots att de i praktiken gör det genom att låta sig sponsras och därmed ge alkoholföretagen reklamplats på arenorna. Några politiker tog dock klart avstånd från företeelsen.

Politikerenkät, sammanställning >>>
Slutsatser av politikerenkäternas resultat >>>
Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00