Regeringen måste arbeta för lägre införselkvoter för alkohol

Den svenska alkoholpolitiken under de senaste åren har mest handlat om en eventuell sänkning av alkoholskatten. Däremot har frågan om sänkta införselkvoter på alkohol varit lågt prioriterad. Nu är det dags att skifta fokus. En sänkning av införselkvoterna skulle kraftigt bidra till att minska alkoholskadorna i Sverige.

Under de senaste åren har alkoholkonsumtionen stigit till ca tio liter ren alkohol per person och år, vilket motsvarar 25 liter vodka eller 80 liter vin. Det har lett till en motsvarande ökning av alkoholmissbruk, våld mot kvinnor, rattfylleri m.m. samt att fler barn växer upp med missbrukande föräldrar.

I regeringsförklaringen har regeringen utfäst sig att verka för att sänka införselkvoterna. Vi hoppas att folkhälsominister Maria Larsson kommer att driva denna fråga aktivt vid sina sammanträden i EU. Alkoholinförseln måste minska. Nu!

Katarina Kling Löfbom, IOGT-NTO Drogfri framtid
Görel Lindahl, IOGT-NTO Umeå Skans
Lena Lindgren, IOGT-NTO:s Förbundsstyrelse
Alf Oskarsson, IOGT-NTO Umeå Skans
Sören Sigvardsson, alkoholdebattör

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00