Senaste nytt från Byggnadsföreningen

Rapport efter branden i Ordenshuset.

Vi har nu träffat Salus-Ansvar, vårt försäkringsbolag. De har använt sig av en konsult som beräknat kostnaderna till ca 4 miljoner för att återställa huset i tidigare skick. Det kommer sedan att dras av en hel del från den summan p.g.a att mycket av materialet på golv, väggar och tak inte är nytt. Skaderegleringen är delad på dels rivning dels återställande. Detta för att man under rivningen verkligen skall kunna veta att det inte finns stora oförutsedda skador som missats i skaderegleringen. Rivningen bör, sett med en viss optimism, kunna vara klar till kommande sommars semester!

En förhoppning från byggnadsföreningens sida är att vi i samband med renoveringen skall kunna göra vissa förbättringar av lokalen. Omfattningen på detta avgörs av dels den ekonomi som går att skapa för arbetet och dels vilka idéer som kommer fram från de verksamma föreningarna i huset. Så till sist vill vi från byggnadsföreningen uppmana alla att börja tänka till ifall man har idéer om hur huset skulle kunna göras bättre anpassat till vår verksamhet.

Nästa möte i Byggnadsföreningen är den 2 mars.

Mats Lundström, Byggnadsföreningen

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00