Senaste nytt om Ordenshuset

Umeå: Renoveringen av Ordenshuset i Umeå fortsätter, trots problem med finansieringen.

– Vi behöver ökade hyresintäkter för att kunna säkra finansieringen av renoveringen och planerade förbättringar av Ordenshuset, berättade Mats Lundström, ordförande i byggnadsföreningen, vid ett informationsmöte i Gårdshuset.

Ordenshuset eldhärjades i oktober 2006 och försäkringsbolaget täcker bara ungefär hälften av kostnaderna för att renovera och modernisera huset. Boverket avslog i maj en ansökan om stöd för bygget. Dessutom har det visat sig nödvändigt att ersätta fasaden bl.a. mot Sveagatan. Förhoppningarna om att kunna bygga ut hela tredje våningen har också grusats på grund av brister i konstruktionen.

Mäklaren Peter Jevenko bedömde att det är möjligt att hitta en hyresgäst till bottenvåningen. Ordenshuset kommer i bästa fall vara klart till sommaren 2008.

Text: Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00