Sommarresa till Ostriket

KÅLABODA/ÅNÄSET: Nykterhetsföreningarna IOGT-NTO Umeå Skans, Umeå Blåbandsförening och MHF åkte den 18/8 på en gemensam temaresa till Överklintens Kvarnhotell, Ängesbäckens Lantbruk i Kålaboda och Ostens lager i Ånäset. Marianne Bäckström på Överklintens Kvarnhotell berättade att kvarnen sedan länge är nedlagd och ersatt av restaurang och hotell vilket ger jobb åt många i byn.

Lantbruksföretaget Ängesbäckens Lantbruk ägs av två familjer med två anställda. De har bl.a. 200 kor som ska mjölkas morgon och kväll. Stefan Sundbom visade mjölkgropen som effektiviserar arbetet så man kan mjölka 20 kor i taget på 20 min. Det blir ändå ett fyra timmars pass för två personer varje gång..

Efter lunch på Stenfors Gård i Ånäset, med info av Annika Nilsson, gick färden vidare till Ostens Lager. Där guidade Aina bland de 100 000 Västerbottenostarna – Ostrikets stolthet.

Företagaranda, optimism och framtidstro präglade alla de goda
entreprenörer som informerade om sina olika projekt och guidade på
ett utomordentligt trevligt sätt.

Text och bild: Görel Lindahl

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00