Umeå Skans årsmöte

Umeå, Umeå Skans höll sitt årsmöte i Gårdshuset, Ordenshuset 8 februari. Ordförande Göta Wikström hälsade alla välkomna och ledde deltagarna i en inledningssång. Därefter hedrades de medlemmar som avlidit under året med en tyst minut och Maud Wikberg deklamerade "Kärleken" av Helmer Grundström.

Ivan Holmlund ledde årsmötesförhandlingarna smidigt och effektivt. Göta Wikström omvaldes som ordförande. Övriga ledamöter är: Harriet Eriksson, Görel Lindahl, Alf Oscarsson, Ulla Westerlund (nyval), Maud Wikberg (nyval) och Kjell Wikström (omval).

Efter årsmötet följde fika och därefter berättade Anna Frej om byggnadsföreningens arbete efter branden i Ordenshuset oktober 2006.

Avslutningsvis läste Görel Lindahl ett stycke ur ”10 Års Vandringer i Västerbotten i Goodtemplarordens Tjänst” (1899-1909) av Emil Öster.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00