Umeå Skans högtidsmöte

Umeå, IOGT-NTO Umeå Skans hade sitt årliga högtidsmöte i Tempelriddarhuset i Umeå, dit mötet flyttats på grund av branden som drabbat Ordenshuset.

– Vi måste gå vidare och tillsammans se till så att verksamheten kan fortsätta, betonade Göta Wikström, ordförande i Umeå Skans, som inledde det högtidliga mötet.

Göta Wikström delade ut 75-års diplom till Tekla Lundqvist och Sigvard Maxlahti, som båda varit medlemmar i IOGT-NTO sedan 1931. Sven-Otto Sörlin fick ett 25-års diplom.

Ari Leinonen, ordförande i Pingis och teaterklubben Björksta mottog ett stipendium för årets ledarinsats. Junis Umeå medlemmarna Alexander Rönnqvist och Amanda Nordenberg tog emot ett stipendium till föreningens verksamhet.

Under mötet spelade Matilda Sandén och David Södermark några vacka klassiska melodier. Efter fikat, intervjuade Ari Leinonen, Alexander och Amanda om Junis Umeå:s verksamhet.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00