Umekretsens årsmöte

Umeå: Umekretsen av IOGT-NTO höll sitt årsmöte i Gårdshuset, Ordenshuset den 7 mars. Antalet medlemmar har fortsatt öka under året och uppgick vid årskiftet till 1111 medlemmar inom IOGT-NTO, 168 UNF och 194 inom Junis.

Årsmötet leddes av Björn Hansson, som också berättade om den föreslagna uppdelningen av Västerbottens-distriktet i tre kretsar.

Verksamhetsberättelsen tog bland annat upp branden i Ordenshuset och dess konsekvenser för verksamheten.

Till styrelse valdes Katarina Kling Löfbom (sammankallande), Jonatan Hjort (kassör), samt Patrice Andersson, Agnetha Gradin Ericsson, Anna Henriksson, Eric Lindström och Johan Ågren.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00