UNC:s årsmöte

UMEÅ: Som inledning på UNC:s (Umeå Nykterhetsfolks Centralförening) årsmöte den 26 feb, berättade Ann Lundkvist om den nya alkohol- och drogmottagningen för ungdomar som heter Ingången och är lokaliserad till Målargränd på Teg. Den är bemannad av två personer, och här kan både ungdomarna själva och deras föräldrar få råd och stöd i frågor som rör droger av olika slag. Den som söker sig till ingången får vara anonym och kan erbjudas upp till tre träffar. De kan också få hjälp att söka vidare, t. ex till PUB eller behandlingshem.

Efter förtäring av läckra semlor vidtog årsmötesförhandlingarna. Till mötesordförande valdes Folke Bäckman, till mötessekreterare Martin Wiklund. Val av ordförande och vakant ledamot-plats får anstå till ett nytt möte, medan övriga val kunde genomföras. Sven-Owe Brändström, omval 2 år, Sven-Olov Lindqvist, nyval 2 år, Lars Arvidsson, fyllnadsval 1 år. Henry Forsgren och Anna-Karin Eriksson kvarstår båda ytterligare 1 år.

Ann Lundkvist

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00