Utvecklingscentrum i Umeåregionen

Umeå, IOGT-NTO-rörelsens framtid i Umeå-regionen stod i fokus under en utvecklingsdag i Gårdshuset, Ordenshuset i Umeå. Dagen leddes av IOGT-NTO-förbundets personliga utvecklare Stefan Degerlund och utvecklingskonsulent Peer-Olof Moberg.

Före lunchuppehållet, presenterade Sandra Andersson and Anita Appelblad sin C-uppsats ”Junis, mer än bara fritidsaktiviteter”, som belyste hur viktigt arbete Junis bedriver bland ungdomar.

Deltagarna genomförde ett grupparbete som utmynnade i fem prioriterade områden:
1. Lägesinventering
2. ”Bastrygghet” trygga vågare
3. Nätverk
4. Våra lokaler
5. Studie, kultur, folkbildning

Ett nytt möte är planerat den 27 mars för att fortsätta planeringen av utvecklingsarbetet.

Av Kent Hedlundh

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00