IOGT-NTO Medmänniska

Medmänniska har en ny hemsida, du kommer dit genom att klicka här

Välkommen till föreningen Medmänniska

Kamratstödsföreningen IOGT-NTO Medmänniska bildades 2005 och har utvecklats snabbt. Föreningen har idag ca 300 st medlemmar.

Kärnverksamheten är Bakfickan, som håller till i Gårdshuset (ingång på baksidan av Ordenshuset). Vi har ett snitt på ca 40 besökare/dag.

Foto: Kjell Harnesk

Foto: Kjell Harnesk

Bakfickans Öppentider

Måndag: 08:00-12:00 Fil, flingor, ägg, kaffe & mackor
Tisdag: 08:00-12:00 Fil, flingor, ägg, kaffe & mackor
Onsdag: 08:00- 13:00 Fil, flingor, ägg, kaffe & mackor
11:00-13:00 Sopplunch
16:00-19:00 Middag

Torsdag: 08:00-12:00 Fil, flingor, ägg, kaffe & mackor
Fredag: 08:00-12:00 KaFil, flingor, ägg, kaffe & mackor

Bakfickans adress:

Sveagatan 7, 903 27 Umeå
Tel: 090-12 96 50
E-mail: bakfickan@iogt.se

fika2

Trots att verksamheten bara funnits sedan -05 har den utvecklats till att omfatta målgruppen på bred front. Föreningen vänder sig till missbrukande vuxna och deras familjer, föresatsen är att vara goda förebilder genom nyktert leverne och ställningstagande mot alkohol/droger. Målet är att genom medmänsklighet få en gemenskap och att påvisa ett nyktert alternativ för dessa familjer. Föreningen samverkar med olika aktörer i samhället som t.ex. Svenska Kyrkan, skolan, polisen, polishögskolan samt kriminalvården. Sinnesro gudstjänster har varit och är mycket uppskattade och efterfrågade av många. Verksamheten ligger helt på ideel basis och är inte vinstdrivande, alla bidrag går direkt till nämnda målgruppen. Vi kräver total alkohol & drogfrihet på de som deltar i av oss arrangerade offentliga möten/aktiviteter.

Du kan läsa om de aktiviteter vi har gjort under ”Press”

Alla människor har samma värde!

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00