IOGT-NTO Umeå

Föreningen bildades 2008 och är en sammanslagning av Umeå Skans och Drogfri Framtid. Den senare föreningen bildades långt senare än Umeå Skans och hade medlemmar med lägre medelålder än Umeå Skans. Vid årsmötet 2009 togs ett beslut att föreningen ska byta namn till IOGT-NTO Umeå.

Båda föreningarna hade fått nya och yngre medlemmar de senaste åren och närmat sig varandra genom samarbete och gemensamma aktiviteter. Sammanslagning syftade till att öka livskraften i föreningarna och förhoppningsvis få fler medlemmar att aktivera sig i nykterhetsrörelsen. Medlemsantalet är 548.

För att utveckla verksamheten har bland annat intressegrupper bildats för att tillvarata olika intressen och önskemål om aktiviteter. Följande intressegrupper är aktuella år 2008 och öppna för intresserade:

1. Bokklubben: kontaktperson, Karin Lövgren
tfn 090-422 44
2. Nostalgikafé: kontaktperson, Göta Wikström
tfn 090-77 75 84
3. Rekryteringsgrupp: kontaktperson, Görel Lindahl
tfn 090-10 09 92
4. Tavelsjöbaden: kontaktperson, Agnetha Gradin-Erikson
tfn 090-441 52
5. Alkoholpolitiskt nätverk, AC södra: kontaktperson: Görel Lindahl
tfn 090-10 09 92
6. Friluftsaktiviteter: kontaktperson, Lena Lindgren
tfn 070-297 03 21
7. Kulturgruppen: kontaktperson, Göta Wikström
tfn 090-77 75 84

Öppna föreningsmöten anordnas varje månad utom på sommaren när istället utflykter och resor anordnas.

I samverkan med andra föreningar och nykterhetsorganisationer anordnas samtalskvällar, föreläsningar eller andra aktualiteter

Styrelsens sammansättning:

Ordf Carina Granberg

Kassör Karin Eriksson

Ledamot Agneta Gradin-Ericsson

Ledamot Cecilia Kovacs

Ledamot Elisabet Hevik

Ledamot Daniel Norum

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00