IOGT-NTO Medmänniska

Medmänniska har en ny hemsida, du kommer dit genom att klicka här

Välkommen till föreningen Medmänniska

Kamratstödsföreningen IOGT-NTO Medmänniska bildades 2005. Kärnverksamheten är Bakfickan, som håller till i Gårdshuset (ingång på baksidan av Ordenshuset).

Bakfickans Öppentider
Vardagar: 08:00-13:00

Frukost serveras: 08:00-11:00
Lunch: 11:00- 13:00

Bakfickans adress:

Sveagatan 7, 903 27 Umeå
Tel: 090-12 96 50
E-mail: bakfickan@iogt.se

Verksamheten har sedan den startade 2005 utvecklats till att omfatta en bred målgruppen. Föreningen vänder sig i första hand till missbrukande vuxna och deras familjer. Föresatsen är att vara goda förebilder genom nyktert leverne och ställningstagande mot alkohol/droger. Målet är även att genom medmänsklighet erbjuda en gemenskap och påvisa ett nyktert alternativ för dessa familjer. Verksamheten är även öppen för andra grupper som har en svag ekonomi och därför behöver få del av verksamheten.
Föreningen samverkar med olika aktörer i samhället. Verksamheten drivs med ideella krafter och finasieras i stor utsträckning med stöd från företag och privatpersoner, alla bidrag går direkt till nämnda målgrupper. Vi kräver total alkohol & drogfrihet för de som deltar i våra möten/aktiviteter.

Alla människor har samma värde!

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00