IOGT-NTO Umeå

Föreningen bildades 2008 och är en sammanslagning av två IOGT-NTO-föreningar, Umeå Skans och Drogfri Framtid. Vid årsmötet 2009 togs ett beslut att föreningen ska byta namn till IOGT-NTO Umeå.

För att utveckla verksamheten har bland annat intressegrupper bildats för att tillvarata olika intressen och önskemål om aktiviteter. Följande intressegrupper är aktuella och öppna för intresserade:

1. Bokklubben: kontaktperson, Karin Lövgren
tfn 090-422 44
2. Nostalgikafé: kontaktperson, Göta Wikström
tfn 090-77 75 84
3. Friluftsaktiviteter: kontaktperson, Lena Lindgren
tfn 070-297 03 21
4. Kulturkafé Ordens: kontaktperson, Göran Teljebäck
tfn 070-30 22 609; E-post: gteljeback@gmail.com

Öppna ”Efter jobbet”-träffar anordnas första tisdagen i varje månad utom på sommaren.

I egen regi och i samverkan med andra föreningar och nykterhetsorganisationer anordnas även samtalskvällar, föreläsningar eller andra aktualiteter

Ordf Carina Granberg

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00