Länkar

Västerbottens ANDTS-samordning – Länssamordning mot alkohol, narkotika, doping och tobak

TÄNK OM – är en kommunikationsinsats som riktar sig till tonårsföräldrar och som handlar om unga och alkohol

Bakfickan – IOGT-NTO Medmänniska Umeå – stödja alla med alkohol- och andra drogproblem

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00