Årsmöte i Vännäs (140527)

Vännäs: Björn Hansson omvaldes till ordförande vid IOGT-NTO Lantärnans årsmöte i IOGT-NTO-stugan.

Björn Hansson omvaldes till ordförande i IOGT-NTO Lantärnan vid föreningens årsmöte.

Björn Hansson omvaldes till ordförande i IOGT-NTO Lantärnan vid
föreningens årsmöte.

Föreningen lyckades sälja Musikens Hus i Vännäsby i december 2013. Musikens
Hus har ägts och drivits av föreningen i fem år, men det har varit omöjligt
att finansiera driften. Föreningens ekonomi har blivit kraftigt ansträngd
på grund av kostnaderna vilket gjorde försäljningen nödvändig. I övrigt har
man kunnat erbjuda en alkoholfri miljö till allmänheten.

Till ordförande omvaldes Björn Hansson. I övrigt valdes Jan Samuelsson kassör,
Palmar Johansson sekreterare, samt ledamöterna Sven Ederlöf och Tina Engström.

Under året kommer föreningen arrangera flera aktiviteter i IOGT-NTO-stugan vid
Umeälvens strand.
Text: Kent Hedlundh
Bild: Privat

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00