Blivande poliser besökte Bakfickan (130312)

Umeå: IOGT-NTO föreningen Umeås internationella föräldraförening hade sitt första årsmöte, den 22:a februari i Junislyan i Ordenshuset. Årsmötet valde Lena Lundgren till ordförande, Jörgen Törngren (sekr.), Chiyan Slevanay (kassör), Ari Leininen (studieombud) och Farah Mahgoob (ledamot). Liselotte Sandberg, Ulrik Vestman, Ellenor Risberg, Suhaila Slevanay, Ann Ferm Wade, Niina Forsell och Christopher Jarvis valdes som ersättare. Junis Umeå medlemmarna Shakar Gulani och Seif Alreshdie utsågs till styrelselärlingar. Under det kommande året ska föreningen satsa på utbildningar och vuxen- aktiviteter för medlemmarna samt vara ett fortsatt stöd till medlemmarnas barn som är medlemmar i Junis Umeå. - Vi skall tillsammans anordna aktiviteter för Junisbarnen, det är det bästa förebyggande arbete vi kan göra, förklarade Jörgen Törngren efter årsmötet. Text: Kent Hedlundh Bild: privat.

POLIISEN 2013 001Bildtext: Umeås internationella föräldraförening, fadderförening för Junis Umeå, höll sitt första årsmöte i Junislyan, Ordenshuset.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00