Bygdestens årsmöte (040404)

photo

Deltagarna på Bygdesten’s årsmöte uppskattade de smörgåsar som
Anita Åberg gjort.

Bygdeå: IOGT-NTO Bygdesten höll sitt årsmöte hemma hos Martin Edström i februari. Det var ett uppskattat årsmöte där närmare hälften av föreningens medlemmar deltog. Styrelsen blev omvald med Torbjörn Jonsson som ordförande, Torgny Åberg sekr, Anita Åberg kassör samt ledamöterna Astrid Andersson och Sylvia Lundberg. Föreningen driver i år en studiecirkel i föreningsutveckling som också riktar sig till en byaförening. Målsättningen är att finna former för medlemsutveckling och överlevnad i små föreningar. Intresset för cirkeln har varit stort. Vi hoppas att det kommande året kan bjuda på lockande aktiviteter, avslutade Torbjörn Jonsson.

Text: Kent Hedlundh
Bild: privat

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00