Distriktsårsmöte i Umeå (140331)

Umeå: Ny ordförande och en utökning av styrelsen beslutades vid IOGT-NTO Västerbottens årsmöte i Tempelriddarlokalen i Umeå.

Avgående ordföranden Patric Nordén (till vänster) och nyvalde ordföranden Peder Lundgren (till höger) vid Västerbottendistriktet av IOGT-NTO:s årsmöte i Umeå.

Avgående ordföranden Patric Nordén (till vänster) och nyvalde
ordföranden Peder Lundgren (till höger) vid Västerbottendistriktet av IOGT-NTO:s årsmöte i Umeå.

Carina Dagbro, ledamot i förbundsstyrelsen, framförde en hälsning från förbundet. Hon påminde om årets fyra mål: alkoholskattehöjning med 5{c5b8e7a0f79591828f5bd094d443243b86d01f277c7dcfbcee677820e0fcdda6}, 50 nya verksamheter, 500 fester och 5000 nya medlemmar.

Till ny ordförande valdes Peder Lundgren. I övrigt valdes Torbjörn Jonsson v.ordf, Patric Nordén sekr, samt ledamöterna Elisabeth Hevik och Johan Ågren. Kassör Lars-Eric Burman och ledamot Monica Holmström har ett år kvar på sitt mandat.

Under året hoppas man på utökat samarbete mellan IOGT-NTO-rörelsens tre organisationer, IOGT-NTO, UNF och Junis. Dessutom satsar distriktet på fler aktiva medlemmar bl.a. i inlandet.

Text: Kent Hedlundh
Bild: Niclas Rönnqvist

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00