Föreläsning på Dragonskolan (130305)

Umeå: Lars-Eric Åhlén, ordförande i IOGT-NTO Medmänniska, höll sin första föreläsning för året den 27:e februari. Det var avgångsklassen på Dragonskolan som blev informerade om vilka risker som missbruk av alkohol kan medföra. - Steget från bruk till missbruk är kort, poängterade Lars-Eric Åhlén. Han berättade hur han sakta men säkert gick över gränsen. Han uppmanade eleverna att vara uppmärksamma på hur stort deras alkoholintag är och se upp om deras intag ökar. Föreläsningen avslutades med en frågestund. - Alla var nöjda med den information som dom fått, avslutade Lars-Eric Åhlén.

POLIISEN 2013 004Bildtext: Lars-Eric Åhlén berättade om riskerna med alkoholmissbruk för elever på Dragonskolan.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00