IOGT-NTO Västerbotten representerade i Borås

Borås: Distriktsstyrelserna i IOGT-NTO-rörelsen, IOGT-NTO, UNF och unis, samlades i Borås. Bland de 300 deltagarna fanns tre representanter för IOGT-NTO Västerbotten.

Sommaren 2013, kommer IOGT-NTO-rörelsens kongress arrangeras i Borås. Värdarna för kongressen presenterade staden samt arrangemanget. Erik Wagner berättade om en medlemsundersökning som bl.a. visar att fler barnfamiljer blivit medlemmar. Sara Heine informerade om det internationella arbetet, Eva Blomqvist pratade om direktanslutna medlemmar och Sofia Karlsson presenterade en planerad kampanj. Dessutom diskuterades hur de nya medlemmarna ska integreras.

Björn Hansson, Åke Eriksson och Peder Lundgren representerade IOGT-NTO i Västerbotten i Borås

Björn Hansson, Åke Eriksson och Peder Lundgren representerade IOGT-NTO i Västerbotten i Borås

Text: Kent Hedlundh
Bild: privat

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00