Ny föreläsning för Dragonskolans elever (121226)

Umeå: Lars-Eric Åhlén, ordförande i IOGT-NTO Medmänniska, föreläste för elever på Dragonskolans psykologiska och sociala program den 16 november. Han berättade om alkoholens konsekvenser i dagens samhälle, om de skador och dödsfall som drogen orsakar och den misär som missbrukare drabbas av. Dessutom berättade han om kopplingen mellan alkohol och brott och våld. Därefter följde en frågestund. Avslutningsvis berättade Lars-Eric Åhlén om sitt liv och den hjälpen han fick av sin arbetsgvare. På behandlingshemmet kom han till insikt om sitt beroende och kunde starta ett nytt liv.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00